• Ange ditt för- och efternamn
  • Berätta om du är intresserad av att göra ett uppdrag, praktik/VFU eller examensarbete och om du är intresserad av projekt inom ett visst ämnesområde. Om du söker ett specifikt projekt, ange vilket.
  • Vi sparar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.