Efter mer än 10 år med namnet Miljöbron Skåne vill vi gå in i framtiden med ett namn som bättre speglar verksamhetens omfattning. Under våren 2022 byter föreningen därför namn till Sustainalink.