Stordåd görs tillsammans

Det är många krav som ställs på företag idag. Att ständigt ifrågasätta, uppfinna och förändra för att klara av dagens och morgondagens utmaningar är inte alltid så lätt. Därför finns Sustainalink. Vare sig ni vill utveckla ett redan existerande miljö- och hållbarhetsarbete eller ta första steget kan studenter hjälpa er på vägen. Vi vet att utmaningarna ni står inför är av olika karaktär och vi jobbar brett inom hållbarhet med studenter från vitt skilda utbildningar på universitet och högskola. Studenterna brinner för att hjälpa er att utvecklas och samtidigt ger ni dem möjlighet att applicera sina kunskaper på något verkligt. Vår uppgift är att säkerställa att projekten fungerar smidigt och vi finns med som extra stöd hela vägen - från utveckling av projektidé till överlämnat resultat. Och resultaten blir bra, 94 % av företagen som fick hjälp förra året anger att projekten var bra eller mycket bra.

Ta chansen och utveckla er verksamhet med hjälp av drivna och nytänkande studenter!

Vi diskuterar dina utmaningar och frågeställningar
Vi formar relevanta projekt och rekryterar studenter med rätt kompetens
Vi finns med som extra stöd genom hela projektet
Resultatet presenteras och lämnas över till er
Ni utvärderar projektet