Hållbar utveckling är kärnan i alla Sustainalinks projekt och det är genom projekten som vi gör störst skillnad. Vi skapar och förmedlar projekt som hjälper verksamheter att bli mer hållbara, antingen genom ökad kunskap eller med direkta åtgärder. Detta gör oss till en viktig pusselbit för en grön omställning.

Naturligtvis jobbar vi även internt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi har en hållbarhetspolicy som leder vårt arbetet framåt och en resepolicy som förespråkar hållbart, fossilfritt resande. Vi engagerar oss också lokalt i klimatarbetet genom att vara anslutna till Borgmästaravtalet Lund, Helsingborgs Klimatavtal och vi har tidigare även varit anslutna till uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020. En viktig byggsten i arbetet är även vårt interna miljöledningssystem som vi årligen rapporterar resultatet av till Region Skåne och Lunds universitet.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att veta mer.

Projektens bidrag till de Globala målen under 2022

Alla 103 projekt har bidragit till de globala målen. Projekten har främst bidragit till mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna samt samt mål 11 Hållbara städer och samhällen. Då Sustainalink genom sin verksamhet möjliggör God utbildning för alla (mål 4) samt Genomförande och globalt partnerskap (mål 17) har samtliga utförda projekt indirekt bidragit till dessa två mål.

Miljöbron Skåne blev Sustainalink!

I verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om allt spännande som hände under år 2022. Då bytte vi namn från Miljöbron Skåne till Sustainalink, och startade också en ny projektform - "Challenge".