Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även bilder.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Behandlingen kan skilja sig något beroende på vilken typ av kontakt du har med oss, men vi lämnar aldrig ut uppgifterna du lämnar här till någon annan utan att först fråga dig om lov. Därmed ber vi dig att läsa informationen nedan och att ge ditt samtycke om hur Sustainalink använder de uppgifter som du delger oss.

Jag är student och intresserad av att veta mer om Sustainalinks projekt
Genom att fylla i en intresseanmälan via vår hemsida eller vid en arbetsmarknadsdag kommer dina personuppgifter att sparas. Uppgifterna används endast för att vi ska kunna kontakta dig och kommer att raderas i samband med att våra verksamhetsledare har upprättat en kommunikation med dig.

Jag är student och ska genomföra ett projekt
I samband med det uppstartsmöte du har med din kontaktperson på Sustainalink fyller du i ett anmälningsformulär. Information som du lämnar i din anmälan förs in vårt register och sparas i 10 år från det året du genomfört ditt projekt. Uppgifterna använder vi för att vi ska kunna hålla kontakt under projektet, skicka inbjudan till vårt årsmöte, sammanställa statistik över utbildningar till våra finansiärer och göra eventuella långtidsuppföljningar av effekterna av vår verksamhet.

Jag är student och ska avsluta ett projekt
När du avslutar ett projekt blir du medlem i föreningen Sustainalink. Medlemskapet sträcker sig under ett års tid. I samband med att projektet avlutas fyller du i en utvärdering av projektet där kan du välja att ange dina personuppgifter eller ej. Dessa personuppgifter sparas till dess att verksamhetsåret är avslutat och raderas därefter från utvärderingarna. Personuppgifterna använder vi endast för att kunna följa upp om du vill få ditt intyg av projektet skickat till dig. Rapporten du skrivit i projektet sparas för internt bruk och kommer inte att skickas vidare till annan part utan ditt godkännande.

 Jag är en uppdragsgivare och är intresserad av att få hjälp med projekt
De personuppgifter du lämnar i din anmälan till Sustainalink sparas i vårt register i 10 år från det att projektet genomförts. Uppgifterna använder vi för att vi ska kunna hålla kontakt under projektet och göra eventuella långtidsuppföljningar av effekterna av vår verksamhet. Blir inte projektet tillsatt kommer dina personuppgifter att raderas.

Jag är uppdragsgivare till ett projekt som har slutförts
I samband med att projektet avlutas fyller du i en utvärdering av projektet där du även anger dina personuppgifter. Dessa personuppgifter sparas till dess att verksamhetsåret är avslutat och raderas därefter från utvärderingarna. Personuppgifterna behöver vi för att kunna följa upp om du har svarat på utvärderingen samt om du vill få ytterligare hjälp av oss. Vi sparar rapporten som studenterna skrivit och kommer inte att skicka vidare den till annan part utan ditt godkännande.

Dina rättigheter
När du godkänner vår behandling av personuppgifter i företagsanmälan, i din ansökan till ett projekt eller den allmänna intresseanmälan anser vi att vi har ditt aktiva samtycke att hantera dina personuppgifter enligt ovan. Du kan när som helst begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har sparat om dig och skulle du önska bli borttagen skickar du ett mail till info@sustainalink.se. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på felaktigt sätt finns alltid möjlighet att kontakta oss eller skicka ett klagomål till Datainspektionen.