Kursprojekt

Miljöstrategi

Uppdragsgivare

Åhus Tryckeri & Skylt är ett lokalt tryckeri i östra Skåne som erbjuder helhetslösningar för tryck. Företages historia går tillbaka början av 1900-talet men drivs i nuvarande regi sedan 2010. Åhus Tryckeri & Skylt erbjuder allt man kan tänka sig när det kommer till tryck och profilering; skyltar för utomhus- och inomhusmiljö, bildekaler, fönstertryck, glasgravyr och pappersprodukter i både offset- och digitaltryck. Företagets kunder finns ofta i närområdet, runt Kristianstad och Österlen och företagets styrka ligger i att kunna samla lösningar för alla deras behov under ett och samma tak, så att kunden har nära till en lösning på alla sina behov av trycksaker.

Uppgift

Åhus Tryckeri & Skylt vill ha ett aktivt miljöarbete och de är nyfikna på vad de kan göra inom sin typ av verksamhet och utifrån sina förutsättningar. I nuläget så är så gott som allt papper som de trycker på Svanenmärkt och de är noga med att återvinna det pappersavfall som uppstår i processerna. Men vad är nästa steg?

Det här projektet går ut på att göra en genomlysning av företagets miljöpåverkan och identifiera områden där de har stört påverkan och störst möjlighet till förbättringar. Utifrån den grundläggande genomlysningen kommer du att få arbeta med att ta fram förslag på lösningar. Vad kan Åhus Tryckeri och Skylt göra för att minska sin miljöpåverkan och hur kan arbeta mer strategiskt med miljöarbetet i sin dagliga verksamhet?

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Åhus Tryckeri & Skylt
Förkunskaper Du läser kandidatprogram i Miljövetenskap
Omfattning Projektet görs inom ramen för kursen Industriell miljöekonomi.
Plats Åhus
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925