Uppdrag

Alternativ för ogräsbekämpning

Perfekt uppdrag för dig som som inte gillar ogräs!

Verksamhet

På Stavstensudde strax väster om Trelleborg kan Trelleborgs Golfklubb erbjuda en ovanligt vackert belägen och utmanande 18-hålsbana längs havet. Golfbanan smälter in i naturen och visar respekt för alla dess invånare – från stora fågelflockar till sällsynta orkidéer. Banområdet ger genom sina rara växter och sitt delvis unika fågelliv en stark naturupplevelse. Golfklubben erbjuder även golfshop, restaurang, konferensmöjligheter och boende på klubbens egna hotell, hotell Stavstensgården.

Trelleborgs GK undersöker just nu möjligheterna att jobba mot en GEO-certifiering, en certifiering anpassad för golfklubbar som tar hänsyn till båda ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Uppgift

Golfklubben har endast tillstånd att sprida bekämpningsmedel mot ogräs på banan vid ett tillfälle per år, detta görs normalt under sensommaren eller i början av hösten. Tyvärr upplever man inte att bekämpningsmedlet är speciellt effektivt och man uppnår inte den verkan som man hade hoppats på. Uppdraget går ut på att ta fram förslag på alternativa miljövänliga metoder för att minska/bli av med ogräset på banan. Kan man förbereda banan innan man använder bekämpningsmedlet för att uppnå bättre effekt eller finns det andra metoder som kan vara effektiva?

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Trelleborgs Golfklubb
Förkunskaper Vi söker dig som har kunskap inom biologi eller naturvård. Vi tror att du läser till Miljöstrateg, Hortonom, Trädgårdsingenjör-odling, Landskapsingenjör, Landskapsvetenskap eller biologi.
Omfattning Uppdrag, ett kortare projekt för 1-2 studenter som lägger 10-20 timmar per person i projektet. Timmarna fördelas över ca en månads tid.
Plats Trelleborg/distans
Kontaktperson

Malin Planander
malin@sustainalink.se
0732-75 04 29

Övrig information

Reseersättning för resor med kollektivtrafik inom Skåne.