Examensarbete

Åtgärder för att minska matsvinnet

Verksamhet

Helsingborgs stad är en kommun i framkant när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete. Det visar sig inte minst genom att staden blivit utsedd som miljöbästa kommun hela fyra gånger på raken. En viktig del av stadens miljöarbete sker på skol- och fritidsförvaltningen som ansvarar för och driver stadens egna förskolor och skolor från åk F upp till och med gymnasiet. Miljö- och hållbarhetsarbetet här innefattar bland annat åtgärder för energieffektivisering, att minska klimatpåverkan och matsvinnet från skolmåltider och inte minst det pedagogiska arbete som görs för att lära barnen och ungdomarna om hållbar utveckling.

Uppgift

I Helsingborgs skolor sker ett ambitiöst arbete med att minska matsvinnet. En del av arbetet är direkt inriktat på att minska tallrikssvinnet dvs. svinnet som uppstår om en elev tar för mycket mat som hen sen inte orkar eller hinner äta upp. Orsakerna till att tallrikssvinn uppkommer kan vara många. Det kan handla om att man snabbt vill ut och leka på sin lunchrast, att måltidsmiljön är rörig och man ogärna dröjer sig kvar, att man har en vana att ta för mycket mat, att man inte tyckte att maten som serverades var lika god som den såg ut osv. I Helsingborg arbetar man för att motverka detta, bland annat genom att skapa en inbjudande och trevlig måltidsmiljö i skolrestaurangen genom närvarande vuxna och en klok schemaläggning som ger eleverna gott om tid att äta i lugn och ro. Men tallriksvinn uppkommer ändå och staden är nyfikna på att skapa sig en samlad bild av elevers, pedagogers och rektorers syn på tallrikssvinn. Hur arbetar man kring detta på olika skolor, vad genomsyrar olika skolors arbete med detta, vilka har strategier, vilka har inte?

Det är också av intresse att djupare undersöka vad som orsakar svinnet: är det måltidsmiljön, kötiden till lunchen, smaken på maten, urvalet osv? Målet är att arbetet ska mynna ut i förslag på möjliga lösningar för att minska tallrikssvinnet

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktpersoner på Helsingborg stad. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Uppdragsgivare Helsingborgs stad
Förkunskaper Vi söker dig/er som läser gastronomi, mat- och måltidsvetenskap, strategiskt miljöarbete, tillämpad klimatstrategi, LUMES eller liknande utbildning med fokus på mat eller miljö.
Omfattning Examensarbete. Kan göras på kandidat- eller masternivå. Projektet omfattning anpassas utifrån krav din utbildning har på examensarbeten.
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@sustainalink.se
0701-91 71 41

Övrig information

Staden erbjuder reseersättning för resor som görs med kollektivtrafiken inom Skåne.