Uppdrag

Avjoniserat vatten - vilket alternativ är bäst?

Ett roligt och lärorikt uppdrag för dig som är intresserad av att hitta miljövänliga alternativ.

Verksamhet

Lokalservice är en av tio enheter inom Serviceförvaltningen i Skurups kommun. Lokalservice ansvarar för städning av kommunens lokaler, t ex skolor, förskolor, idrottshallar, äldreboende, skolrestauranger och -kök. Man har under de senaste åren aktivt arbetat med att minska antalet städkemikalier och som ett led i detta har man sedan en tid tillbaka börjat städa vissa ytor med avjoniserat vatten.

Uppgift

I dagsläget har Lokalservice ett filter installerat från Orbotech för att kunna tillverka avjoniserat vatten.

På marknaden finns en uppsjö av olika alternativ och Lokalservice är nu intresserade av att undersöka vilket alternativ om skulle passa dem bäst om de ska utöka städningen med avjoniserat vatten. Planen är att börja med förskolor för att se hur resultatet blir.

Det finns en rad aspekter att ta hänsyn till vid val av leverantör och syftet med det här uppdraget är att ta fram ett underlag till Lokalservice för att de ska kunna göra ett så bra val som möjligt. Aspekter som ska undersökas är:

-        Hur stora är aggregaten? Är det ett stort eller har man många små? Detta är en viktig aspekt då det på de flesta förskolor är begränsat med plats.

-        Är det någon skillnad på det avjoniserade vattnet från de olika leverantörerna?

-        Vilket pH har vattnet? Varför har de olika?

-        Varför doftar produkterna olika?

-        Hur ser kostnaderna ut för de olika leverantörerna/alternativen?

Lokalservice har under året blivit kontaktade av en rad leverantörer som man skulle vilja undersöka närmare och i mån av tid kan med fördel även fler leverantörer undersökas. De leverantörer som ska prioriteras är Nordic Cleanware, Z-Water, Orbotech och Tradehouse.

 

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Lokalservice, Skurups kommun
Förkunskaper Vi söker dig som läser en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning
Omfattning Uppdrag, ett kortare projekt för två studenter som lägger 10-20 timmar per person i projektet. Dessa timmar fördelas fritt över ungefär en månad.
Plats Skurup
Kontaktperson

Malin Planander
malin@sustainalink.se
0732-75 04 29

Övrig information

Reseersättning för resor med kollektivtrafik inom Skåne.