Examensarbete

Bygglogistik – utvecklingsområdet Västerbro, Lund

Har du ett brinnande intresse för logistik så kolla in det här spännande exjobbet där du har möjlighet att göra skillnad!

Uppdragsgivare

AkkaFRAKT är en ledande transport- och logistikkoncern med huvudkontor i Malmö och verksamhet över hela södra Sverige. Verksamheten är indelad i fem affärsområden:  Anläggning, Industri & Handel, Jordbruk, Miljö och Kran/Special. Varje affärsområde har ett flertal marknadsområden som erbjuder tjänster anpassade för olika transportbehov. Verksamheten ägs av 120 delägare som tillsammans förfogar över cirka 340 fordon och sammantaget sysselsätter 500 personer.

Inom affärsområdet Anläggning erbjuds både olika typer av kranbilar, anläggningsfordon och –maskiner samt bygglogistiklösningar. Bygglogistik handlar om att planera, organisera och koordinera flödet av material, utrustning och personal till och från en byggarbetsplats.  En viktig aspekt av bygglogistik är att säkerställa att rätt material och utrustning finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Bakgrund

AkkaFRAKT äger en större fastighet (mark) på Gustavshem i Västerbro, Lund. Denna fastighet är en del i ett område som ska exploateras och byggas om till bostäder. Kommunen och AkkaFRAKT har höga ambitioner gällande hållbarhet och hur projektet bäst ska genomföras och Lunds kommun har kontaktat AkkaFRAKT för att uppmana till lösningar kring hållbarhet och återbruk. Du kan läsa mer om utvecklingsområdet Västerbro här.

AkkaFRAKT har ett koncept kring Bygglogistik som företaget ser avsevärt kan minska både miljöpåverkan och den totala kostnaden för projektet. En utmaning är att området som ska exploateras ägs av flera markägare (varav AkkaFRAKT är en) och därmed inte av kommunen. Vägar in på området och inne på området ägs däremot av kommunen. Därutöver finns också flera näringsidkare aktiva på området – både byggare av nya fastigheter och befintliga verksamheter.

För att se exempel på hur en Bygglogistiklösning kan fungera idag (referenscase) kan ni titta närmare på Barkarbystaden samt Veddestastaden. Båda dessa case har genomförts av Wiklunds åkeri.

Uppgift

AkkaFRAKT vill förverkliga bilden av hur Bygglogistik skulle kunna fungera i Västerbro. Vad det innebär för kommunen, byggföretagen, m.fl. samt vilka resultat som kan uppnås gällande hållbarhet och lönsamhet.

Syftet med projektet är att jämföra utfallet i projektet Västerbro mellan dagens arbetssätt där alla gör på sitt sätt (kraftig suboptimering) och hur det optimalt skulle kunna fungera med en effektiv bygglogistikprocess. Vidare önskar företaget se vilka styrmedel som behövs, givet utmaningen med flera markägare, för att kunna förverkliga genomförandet av en bygglogistiklösning.

Projektet kommer att behöva avgränsas. Slutliga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan och uppdragsgivaren. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare AkkaFRAKT
Förkunskaper Vi söker dig med mycket goda kunskaper i logistik. Vi tror att du läser Industriell ekonomi eller Maskinteknik med en specialisering inom logistik.
Omfattning Examensarbete 30 hp för 1-2 studenter.
Plats Malmö
Kontaktperson

Malin Planander
malin@sustainalink.se
0732-75 04 29

Övrig information

Reseersättning för resor med kollektivtrafiken inom Skåne i samband med projektet.