Praktik/VFU

Cirkulära Certifieringar

Uppdragagivare

Kiviks Musteri AB är ett familjeägt dryckesföretag på Österlen som förädlar frukt, grönsaker och bär till bland annat äppelmust, juice, cider, puré och soppor. Verksamheten har en lång historia med fyra generationers samlade kunskap i ryggen om hur frukt och bär bäst hanteras för att bevara det nyttiga och den nyskördade smaken. Musteriets anor stäcker sig tillbaka till 1888 då de fösta äppelträden planerades av Henrik Åkersson på den plats som skulle komma att bli Kiviks Musteri. Idag är Kiviks Musteri ett välkänt livsmedelsföretag och ett populärt besöksmål. Läs mer på Kiviks Musteris hemsida.

Kiviks Musteri strävar efter att deras verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt, i allt från råvaruhantering till färdig förpackning. Företaget innehar en rad certifieringar, exempelvis Fairtrade, KRAV och ISO 14001 vilka innebär att miljöarbetet genomsyrar den dagliga verksamheten och det sker en ständig strävan av att förbättras.

Uppgift

Kiviks musteri bygger på en historia och kultur med rötterna i Österlen. Genom såväl historian som företagets vision för framtiden är människa och miljö centrala fundament. Då verksamheten är beroende av jorden som deras äppelträd växer i är det en nödvändighet för verksamheten att ge tillbaka till jorden och sträva mot ett cirkulärt flöde – bort från det linjära utnyttjandet av resurser. Kiviks musteri har identifierat flera märkningar och standarder som fokuserar på att främja just en cirkulär och regenerativ ekonomi. B-corp, Economy for the Common Good och ISO 26 000 är några av dessa. De är nu nyfikna på hur de själva står sig mot dessa märkningar i sina produkter och som verksamhet.

Under den här praktiken kommer du att få djupdyka i hållbarhetscertifieringarnas värld. I din uppgift kommer du att undersöka vilka krav de olika märkningarna och standarderna har, hur de kan tolkas och appliceras i en svensk kontext samt värdera hur relevanta de är för ett mindre, svenskt livsmedelsföretag som Kiviks musteri. Med stöd av personal på Kiviks musteri samt intern dokumentation ska du även jämföra företagets befintliga arbete med kraven för dessa certifieringar och identifiera om företaget har några luckor för att kunna klassas som en regenerativ eller cirkulär verksamhet utifrån dessa standarder.

Uppdragsgivare Kiviks musteri
Förkunskaper Du läser en miljöinriktad utbildning.
Omfattning Projektet görs inom ramen för en praktikkurs under 10 eller 20 veckor.
Plats Kivik/Lund
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925

Övrig information

Du kommer under praktiken ha möjlighet att vara på plats på musteriet i Kivik men kan även göras på distans eller på Solenäs gård utanför Lund efter överenskommelse med uppdragsgivaren.