Examensarbete

Cirkulära produkter - var finns potentialen?

Uppdragsgivare

Order Nordic är en distributör av framför allt konsumentelektronik inom kategorierna hem & hushåll, telecom, ljud & bild, personvård och tillbehör. Sortimentet består även av produkter inom sport & fritid, barn & baby samt leksaker. Order Nordic säljer sina produkter till företag inom webbhandel och detaljhandel, såväl kedjor som fristående handlare. Genom ett automatiserat robotlager kan Order Nordic leverera varorna till sina kunders lager och butiker, eller direkt till sina kunders kund via dropshipping. Försäljningen sker framför allt inom Sverige, men även till övriga länder i Norden. Förutom att vara verksamma inom distribution och logistik är Order Nordic en varumärkesägare som utvecklar och distribuerar egna märkesvaror inom kategorierna hem & hushåll, telecom, ljud & bild, personvård, tillbehör samt sport & fritid. Order Nordic är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Uppgift

På Order Nordic finns ett intresse att erbjuda miljövänliga produkter med minskad resursanvändning. Företaget har till viss del redan börjat jobba mer cirkulärt genom att erbjuda reservdelar till produkterna i sitt egenägda varumärke Champion. Målet på lång sikt är att integrera cirkularitet och hållbarhet i hela företagets arbetssätt och affärsmodell. Hösten 2023 tog företaget hjälp av en studentgrupp i kursen Innovation Engineering för att undersöka just cirkulära affärsmodeller. Studenterna föreslog då att Order Nordic ska satsa på ett system för tillbakaförsäljning, lagning och återanvändning av Order Nordics produkter. Kunder ska kunna lämna tillbaka gamla och uttjänta produkter till företaget, som sedan reparerar och byter ut reservdelar så att produkten kan säljas på nytt.

Detta är ett intressant koncept som Order Nordic skulle vilja undersöka vidare och i mer detalj. En grundläggande del av detta är att komma fram till vilka produkter som skulle passa särskilt bra för ett sådant ”Take-back”-system. Ett par grundläggande förutsättningar är att produkten bör vara en sådan som de allra flesta behöver och har hemma (sockervaddsmaskiner diskvalificeras alltså) och att produkten bör ha tillräckligt högt pris för att det ska vara ekonomiskt gångbart att ta tillbaka produkten. I detta projekt får du/ni undersöka vilken eller vilka produkter inom kategorin elektroniska hushållsprodukter som skulle passa bäst för ett system med tillbakaförsäljning. Hur ser kunskapsläget ut vad gäller elektroniska produkter och cirkularitet? Vad är det som försvårar eller underlättar återanvändning, reparation, samt återanvändning av delar? Även det ekonomiska perspektivet är intressant: vilka slags produkter kan säljas till ett förhållandevis högt andrahandsvärde, och kan återförsäljas mer än en gång? I projektet kan det eventuellt inkluderas en konsumentundersökning för att undersöka potentiella kunders attityder kring cirkulära produkter.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan och uppdragsgivaren. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Order Nordic
Förkunskaper Du läser industriell ekonomi, teknisk design eller maskinteknik med inritning design eller motsvarande utbildning
Omfattning Examensarbete på masternivå för en eller två studenter
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141