Praktik/VFU

Delta i Lunds kommuns arbete med ARCADIA

Uppdragsgivare

Lunds kommun är på många sätt ledande i hållbarhetsarbetet. Lund utsågs år 2022 av WWF till årets globala klimatstad, blev utsedd till Sveriges miljöbästa kommun 2023 av tidskriften/tidningen Aktuell Hållbarhet och har även blivit utsedd av EU att bli en av deras första klimatneutrala städer. Med det sagt har Lunds kommun stora ambitioner att utveckla Lund till en hållbar stad – både internt i den kommunala organisationen och som geografisk plats där man samverkar med både invånare och näringsliv.

Projekt

Sedan januari 2024 ingår Lund i ett större EU-projekt som kallas ARCADIA. Syftet med projektet, som sträcker sig till 2028, är att utveckla regionala strategier för att främja naturbaserade lösningar som bidrar till i huvudsak klimatanpassning. Fem regioner i Europa ingår i ARCADIA (förutom Skåne även områden i Danmark, Österrike, Italien och Kroatien), och under projekttiden är tanken att regionerna ska samarbeta och lära av varandras arbeten för främjande av naturbaserade lösningar. I Skåne är de parter som driver projektet Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborg stad, Sustainable Business Hub samt Region Skåne.

I denna praktik får du hjälpa Lunds kommun med jobbet kring ARCADIA. Du sitter tillsammans med din handledare på miljöstrategiska enheten och får, parallellt med ditt arbete med ARCADIA, även delta i det övriga arbetet på enheten. Dina praktikuppgifter kan bland annat komma att omfatta:

- Att sätta dig in i de dokument som specificerar Lunds kommuns åtagande som en part i ARCADIA-projektet;

- Att kartlägga vilka sorters naturbaserade lösningar som genomförts i kommunen;

- Deltagande på träffar med de andra skånska deltagarna i projektet;

- Bidra till planeringen av en innovationlab om naturbaserade lösningar;

-   Undersöka vad som görs, och vad som gjorts, i de andra medlemsländerna vad gäller naturbaserade lösningar. Går det att dra lärdom och tillämpa de olika exemplen även i en svensk kontext?

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Lunds kommun
Förkunskaper Du studerar miljövetenskap, miljöstrategi, biologi, eller liknande utbildning
Omfattning Praktik 15 hp (Höstterminen 2024, LP1 eller LP2)
Plats Lund
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141