Kursprojekt

En energieffektivare utomhuspool

Uppdragsgivare

Svalövs kommun är belägen i nordvästra Skåne och är hem till drygt 14 000 invånare. Kommunen är i en expansiv fas och enheten Plan- och exploatering har en viktig roll för att säkerställa hållbar tillväxt på både lång och kort sikt.  Enligt kommunens Energi- och klimatplan ska kommunen samverka med näringsliv, föreningar och akademi för en mer effektiv energiförbrukning och minskad klimatpåverkan. Det finns även målsättningar för minskad energianvändning och en ökad mängd förnybar energiproduktion i både den geografiska kommunen och kommunens egna fastigheter

Svalövs kommun har inlett ett projektsamarbete med Röstånga energikooperativ. Kooperativet grundades 2020 av några eldsjälar som ville möjliggöra för fler att skaffa solceller på eget tak. Kooperativet drivs som en ekonomisk förening och har i dagsläget ca 80 medlemmar, såväl hushåll som småföretagare. Medlemmarna får hjälp att skaffa egna solcellsanläggning, liksom andra förnybara och energieffektiva energilösningar. Genom att hoppa över mellanhänder får medlemmarna hjälp till ett överkomligt pris – kooperativet och dess medlemmar sköter planering, inköp, montering, installation och driftsättning.

Uppgift

I Röstånga finns en populär campingplats med tillhörande utomhusbad. Denna används flitigt under sommarmånaderna juni till augusti. Poolen har dock några år på nacken – den är byggd på 60-talet och värms i dagsläget upp med elpatron, vilket inte är särskilt energieffektivt. Faktum är att campingen och utomhusbadet tillsammans står för en fjärdedel av elanvändningen i Röstånga (ca 1000 invånare) under sommaren! För kommunen leder detta till betydande driftkostnader av poolen. Frågan som kommunen och Röstånga Energikooperativ ställer sig är hur uppvärmningen av poolen kan moderniseras och energieffektiviseras. Kan solenergi användas för att värma upp poolen, bör en värmepump installeras, eller kanske ett pooltak för att minska värmeförlusterna? Du/ni får undersöka vad som är ”state of the art” för att värma upp ett utomhusbad och utifrån detta föreslå åtgärder och lösningar med hänsyn till förutsättningarna på plats. Till uppgiften hör även att göra kostnadskalkyler för föreslagna åtgärder och eventuella mervärden som de medför.

 

Uppdragsgivare Röstånga energikooperativ/Svalövs kommun
Förkunskaper Du läser kursen Industriellt miljöarbete
Omfattning Kursprojekt: Industriellt miljöarbete
Plats Svalöv
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141