Uppdrag

En energismart kemtvätt

Uppdragsgivare

Staffanstorps Städ & Kemtvätt är ett familjeföretag som grundades 1999 i Staffanstorp av Tomas och Lotta Nordberg. Huvudriktningen var då städservice mot företag som än idag är företagets spetskompetens. Idag är Staffanstorps Städ & Kemtvätt ett heltäckande serviceföretag som erbjuder ett brett utbud av tjänster till både privatpersoner och företag. Exempel på tjänster som erbjuds är städning, fönsterputsning, trädgårdsservice, golvvård, kemtvätt/tvättservice och mattservice. Idag erbjuder företaget sina tjänster i sydvästra Skåne och de använder den bästa utrustningen på marknaden för att kunna erbjuda tjänster med garanterad hög kvalitet. Staffanstorps Städ & Kemtvätt ser att de, som en aktör inom städbranschen, står inför stora utmaningar när det gäller den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Företaget försöker använda så lite kemikalier som möjligt, framför allt miljömärkta produkter, och de jobbar kontinuerligt med att göra rätt val av bilar och rutter.

Uppgift

Företagets lokaler i Staffanstorp rymmer ett större kontor, tvätteri med tvättmaskiner, torktumlare, mangel och press, ett rum med ångpanna, torkrum, och två större ventilationsaggregat (där det andra aggregatet driver ventilationen i de uthyrda lokalerna som ligger vägg i vägg med verksamhetslokalerna). I verksamheten används mycket energi. Elanvändningen ligger på ca 10 000 kWh per månad, men då tillkommer också naturgas som används för att driva ångpannan och en torktumlare. Belysningen är i dagsläget optimerad genom energismarta LED-lampor och rörelsesensorer, likaså är lokalerna moderna och välisolerade. Däremot ser de på Staffanstorps Städ & Kemtvätt att det antagligen finns mycket energi att spara genom att ta vara på de stora mängder värme som uppkommer i verksamheten.

I dagsläget ventileras merparten av värmen ut från lokalerna, med undantag för den värme som uppkommer från tvättmaskinerna och torktumlarna i tvätteriet. Dessa lokaler är kopplade till ett FTX-system där värmen i frånluften (som är mellan 25 och 35 grader), genom en värmeväxlare, förvärmer den kalla inkommande tilluften till deras lokaler. Men det finns värme så att det blir över från detta, varför en stor del av värmen måste ledas ut från aggregatet. På Staffanstorps Städ & Kemtvätt funderar de nu på om det i stället gå att använda denna överskottsvärme till det andra ventilationssystemet, eller för att stötta luftvattenvärmepumparna som värmer upp lokalerna? Företaget är också intresserade av att undersöka om de skulle kunna nyttja den överskottsvärme och ånga som i dagsläget leds ut från torkrummet respektive pannrummet på något smart sätt.

Detta är några av de frågor som företaget ställer sig. Utifrån en diskussion med företaget och genomgång av verksamheten är uppgiften att komma med förslag på förbättringsåtgärder som är tekniskt möjliga och kostnadsmässigt motiverade.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Staffanstorps Städ och Kemtvätt
Förkunskaper Du läser en teknisk utbildning med kunskaper om energi
Omfattning Kortare uppdrag för 2-3 studenter som lägger ner 10-20 h per person
Plats Staffanstorp
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141