Uppdrag

En trädgård till nytta för bord och bin

 

Uppdragsgivare

Krögaren, inspiratören och matkreatören Anita Zieme driver bolaget Anitaz på Börringe kloster. På den anrika gården Börringe kloster i Svedala kommun driver hon, tillsammans med maken Stefan, restaurang med tillhörande butik sedan 8 år tillbaka. Med grund i det skånska köket och internationella influenser erbjuder företaget lunch och fika med stor del ekologiska och lokalproducerade råvaror.

Under våren 2024 förvärvade företaget även den gamla gästgivaregården i Anderslöv, knappt en mil från ursprungsrestaurangen. Liksom Börringekloster så har gästgivaregården en anrik historia. Nuvarande byggad stod klar år 1812, med delar som byggts till sedan dess, men traditionen med gästgiveri i Anderslöv sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet. Genom restaurangen Anita på Gästis i Anderslöv vill de värna om den skånska matkulturen och gästgivartraditionen.

Uppgift

Gästgivaregården i Anderslöv har en innergård som idag utgörs av stenlagda gångar och rabatter. Då gården förvärvades i januari 2024 och restaurangen bara har varit i gång sedan april, så har företaget inte gjort några större insatser på innergården ännu. De har däremot funderingar på om de skulle kunna använda trädgården för att dels driva upp växter som de kan använda i restaurangen, dels skapa bra miljöer för pollinatörer och bidra till den biologiska mångfalden. Längs den ena husväggen växer redan ett kryddland som kan användas i köket. Men de ser gärna att den utvecklas och att fler perenna nyttoväxter tar plats i trädgården för att skapa en vacker och god miljö för både människor och djur.

Det här projektet går ut på att ta fram förslag på hur Anita på Gästis i Anderslöv kan utveckla innergården. Rabatterna kan innehålla inslag av både ätbara växter och arter som är bra för pollinatörer, samtidigt som innergården även kan ge boplatser för djur och insekter samt sittplatser för gästerna.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Anita på Gästis i Anderslöv
Förkunskaper Passar dig som läser en universitetsutbildning och har kompetens om växter och trädgårdsodling, exempelvis trädgårdsingenjör eller biologi.
Omfattning Uppdrag, ett kortare projekt för 1-2 studenter som lägger 10-20 timmar per person i projektet. Timmarna fördelas över ca en månads tid.
Plats Anderslöv
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925