Examensarbete

Ergonomi och hållbarhet - last på axlarna

Verksamhet

ARC Inventions AB har utvecklat en bygel som är avsedd att bäras över axlarna och omfördela last från ovansidan av axlarna till bröstkorgen och bröstryggen. När axlarna utsätts för belastning påverkas stora nerver (Plexus Brachialis) vilket kan ge domningar, smärtor, minskad greppstyrka och försämrad finmotorik. Kroppen kompenserar genom ofördelaktiga rörelser/positioner för att flytta lasten. På lång sikt skadas nerverna och ger kroniska smärtor och problem att styra musklerna i armarna och händerna. Genom att omfördela vikten skonas således axlar och risken för obehag och permanenta skador minskar betydligt.

Produkten är designad för att passa olika kroppar och är integrerad i utrustning och yrkeskläder för bland annat byggnadsarbetare, elektriker och sjukvårdspersonal som t.ex. bär tunga blyförkläden vid operationer där röntgen behövs under hela ingreppet. Därtill har även polis och militär som vanligen också bär tung utrustning identifierats som kundsegment.

Uppgift

Det finns en del forskning runt effekterna av att bära last på axlarna både på kort och lång sikt. Studierna är huvudsakligen gjorda på polis och militär som bär skyddsväst med utrustning, men därtill finns undersökningar som visar att många med tyngre arbeten där axlarna belastas rapporterar smärtor kopplade till detta. I projektet är tanken att en sammanställning görs av den forskning som finns på området – dels i formen av en vetenskaplig rapport, dels en kortare mer populärvetenskaplig sammanfattning av forskningen är av intresse.

ARC Inventions AB:s produkter används redan i byggbranschen och inom sjukvården och företaget följer också upp med kunderna kring deras upplevelse. Uppföljningen bygger på frågor som togs fram av Högskolan i Jönköping när en större utvärdering av Polisens användning av produkten. ARC Inventions AB har sedan dess fortsatt använda frågorna och har idag data från närmare 100 användare. Denna data kan också användas i studien för att ytterligare empiri.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på universitetet samt kontaktperson på ARC Inventions AB. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Uppdragsgivare ARC Inventions AB
Förkunskaper Vi söker dig som läser folkhälsopedagogik, fysioterapeutprogrammet eller annan utbildning med inslag av ergonomi, arbetsrelaterad hälsa och liknande frågor.
Omfattning Examensarbete. Omfattningen kan anpassas för att passa både på kandidat- eller masternivå.
Plats Lomma
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@sustainalink.se
0701-91 71 41

Övrig information

Uppdragsgivaren erbjuder reseersättning för resor som görs inom ramen för projektet med kollektivtrafiken i Skåne.