Examensarbete

Ett hållbart leveranssystem

Uppdragsgivare

ESVAMA är en aktör inom plastbranschen. Som oberoende leverantör av plastgranulat importerar och säljer ESVAMA ca 8,5 tusen ton plastgranulat årligen, i huvudsak polyeten som är vanligt förekommande i t ex påsar, köksredskap och leksaker och polypropylen som är ett vanligt material i livsmedelsförpackningar. För ESVAMA har plast en fortsatt viktig roll i en hållbar framtid, men då går det inte att fortsätta med business as usual. Plastanvändningen måste förändras i grunden och ESVAMA vill hjälpa till att bidra till den förändringen. Företagen är certifierade enligt ISO 14001 och erbjuder även granulat av återvunnen plast – något som de ska arbeta för att få en rejäl ökning av i försäljningen under de kommande åren.

Uppgift

Ordet hållbara transporter är något som finns på mångas läppar. Enligt FN står transportsektorn för ca en fjärdedel av alla växthusgasutsläpp globalt och utsläppen växer. Både i det offentliga, inom akademin och inom näringslivet är många medvetna om att vi måste ställa om våra transportsystem för att klara 1,5 graders målet och hämma klimatförändringarnas effekter. Många företag vill ställa om sina transporter. Samtidigt är få kunder villiga att betala och acceptera villkoren för dessa transporter, vilket gör att företagen i slutändan får svårt att ställa om transporterna ändå. I konkurrensutsatta marknader är det svårt att öka priserna och förlänga leveranstider utan att förlora kunder. Så vad ska man göra?

Det här projektet syftar till att undersöka om det finns sätt för företag att arbeta med sina transporter för att minska utsläppen av växthusgaser utan att förlora sin konkurrenskraft. Vad säger forskning om alternativa transportsystem för leveranser? Vilka lagar, direktiv eller globala överenskommelser finns det som kan komma att påverka godstransportsektorn på kort sikt? Finns det idag stora eller små företag som lyckats att ställa om sina leveranser till fossilfria, eller åtminstone med kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser?

Med ESVAMA som case ska du dessutom undersöka om mindre, svenska förtag, med globala handelsrutter, kan ställa om till mer hållbara transporter utan att förlora konkurrenskraft. Materialen som ESVAMA köper in kommer i huvudsak från mellanöstern, Europa och USA där en stor del av världens plastråvara tillverkas. Transporterna sker i dagsläget i huvudsak med lastbil inom Europa och båt när det importeras utanför Europa. Ibland direkt från producent till kund och ibland mellanlandar varorna på något av ESVAMAs lager i Belgien, i Helsingfors, utanför Göteborg och i småländska Anderstorp.

Med grund i kartläggningen av omständigheter, forskning och goda exempel, hur kan ESVAMA ställa om till mer hållbara transporter?

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare ESVAMA
Förkunskaper Du läser exempelvis Logistics and Supply Chain Management eller Industriell ekonomi med specialisering mot logistik.
Omfattning Examensarbete på masternivå, 30 hp
Plats Löddeköpinge
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925

Övrig information

Företaget ersätter resor med kollektivtrafik som görs inom Skåne i samband med projektet.