Examensarbete

Fruktträd i bostadsområden

Uppdragsgivare

AF Bostäder är ett av de främsta fastighetsbolagen för studentbostäder i Sverige, grundat 1948 och baserat i Lund. Ägt av Akademiska Föreningen vid Lunds universitet, fokuserar företaget på att erbjuda prisvärda och trivsamma bostäder för studenter. Deras utbud inkluderar moderna lägenheter och korridorer, och de strävar efter att skapa en positiv boendemiljö genom olika evenemang och aktiviteter. Med starka band till studentlivet och en vision om långsiktig pålitlighet har AF Bostäder blivit en betydande aktör på den svenska studentbostadsmarknaden och en självklar del av Lunds studentliv.

Bakgrund

AF Bostäder erbjuder i dagsläget bostäder till studenter genom ca 6000 lägenheter och korridorsrum i 20 bostadsområden över hela Lund. I områdena finns det en blandning av träd och buskar. Av dessa är flera fruktträd och bärbuskar som är fria för de boende att plocka av. Fruktträden och bärbuskarna kan ge stort värde för boende som är intresserade av matlagning eller som bara vill få lite extra, gratis påfyllning i matförråden under skördesäsongen. Men AF Bostäder upplever att många inte vet om att de får plocka av träden och buskarna, eller ens vet vad det är för sorters frukter och bär och vad man kan göra med dem. Deras fastighetsvärdar har fått frågor om ifall man får plocka av träden och på området Ulrikedal har man även köpt in redskap för de boende att plocka från äppelträden.

AF Bostäder vill göra en kampanj för att informera och uppmuntra de boende att använda träden och buskarna i området. Men för att sprida rätt information så måste AF Bostäder själva veta vad det är för bär och frukter som växer i bostadsområdena.

Uppgift

Det här projektet går ut på att undersöka potentialen för frukt och bärplockning i AF Bostäders områden runtom i Lund. Du kommer att inventera och kartlägga vilka arter i områdena som har ätbara bär och frukter och undersöka vilka egenskaper dessa frukter och bär har som kan vara till nytta och glädje för de studenterna som bor i områdena. Fokus för projektet är beroende av vid vilken årstid projektet görs. Om du gör projektet på våren så kan du lägga mer fokus på att kartlägga vilka typer av fruktträd och buskar som finns i områdena samt vad AF Bostäder kan sköta om dessa. Gör du projektet under hösten så kan mer fokus läggas på att identifiera vilka specifika arter som växer i områden samt ta fram förslag på vad man kan göra med frukterna och bären. I mån av tid kan även förslag på vilken information som kan vara intressant att lyfta i kampanjen tas fram, såsom exempelvis recept, näringsvärden eller historisk användning.

Slutgiltiga avgränsningar och frågeställningar tas fram i samråd med företaget och din handledare på skolan.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare AF Bostäder
Förkunskaper Du läser en utbildning med goda kunskaper om träd och buskar, såsom Trädgårdsingenjör - Odling och liknande utbildningar.
Omfattning Kandidatarbete, 15 hp
Plats Lund
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925