Kursprojekt

Omvärldsanalys: Vätgasugnar

Uppdragsgivare

Bageri Gruppen Sverige AB är en relativt nystartad bagerikoncern med tre väletablerade bagerier med lång historik verksamma i Trelleborg och Sölvesborg. I Trelleborg finns ett bageri och i Sölvesborg två. På bagerierna bakas bröd och skorpor av flera olika sorter. En stor del av produktionen går till livsmedelskedjors egna produktlinjer, eller är produkter som endast säljs till storkök, så som restauranger och skolbespisning. Produkterna säljs både i Sverige och exporteras. Alla tre bagerier har kvalitetscertifieringen BRC, som är den tuffaste i branschen. Bageri Gruppen jobbar även aktivt med att få ner avfallsmängderna, och på bageriet i Trelleborg går allt spill till etanolproduktion.

Uppgift

Bageri Gruppens två bagerier i Sölvesborg är båda energikartlagda och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Även på bageriet i Trelleborg vill de få bättre koll på energianvändning och tillhörande miljöpåverkan. Bagerier är energislukande verksamheter eftersom ugnarna ska värmas upp till höga temperaturer. I bageriet i Trelleborg drivs ugnarna på naturgas, som ju är ett fossilt bränsle och därmed orsakar betydande växthusgasutsläpp. Sedan tillkommer elanvändning, uppvärmning av lokalerna samt eltruckar. På bageriet i Trelleborg har de redan jobbat med att få ner energianvändningen, inte minst genom att nyttja ugnarna bättre och därmed minska den sammantagna tiden som de måste uppvärmas, men de vill nu få underlag för att kunna göra ännu mer. I detta projekt får du/ni hjälpa Bageri Gruppen att skapa en överblick av bageriets sammantagna energianvändning samt relaterade växthusgasutsläpp (med transporter till och från bageriet exkluderade). Utifrån gjord undersökning, vilka åtgärder skulle bageriet kunna ta för att få ner energianvändningen och minska klimatpåverkan på ett betydande sätt?

 

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Bageri Gruppen AB
Förkunskaper Du läser till miljöstrateg på Högskolan Kristianstad
Omfattning Kursprojekt Hållbar Energianvändning
Plats Trelleborg/distans
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141