Uppdrag

Goda initiativ för matavfallet

Verksamhet

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållning AB) har som uppgift att arbeta för avfallsförebyggande samt att samla in och ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. Bolaget ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Huvudanläggningen ligger i Helsingborg och det är där som merparten av avfallet hanteras.

Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle, något NSR arbetar med på många olika plan. Bland annat projektenheten arbetar med dessa frågor och samordnar NSR:s engagemang i olika projekt. De jobbar både med internationella EU-projekt, Vinnova-projekt samt lokala och interna utvecklingsprojekt för att förbättra driften och service mot invånarna såväl som hanteringen av avfall i samhället i stort. Men utvecklingsarbetet sker även på många andra enheter inom organisationen.

Uppgift

Ett av Sveriges etappmål för avfall är att minst 75% av matavfallet ska samlas in och återvinnas. Etappmålet gäller från 2020 och ska vara uppfyllt till 2023. Projektet ”I mål med matavfallet” lägger fokus på just det här målet och syftar till att accelerera matavfallsinsamlingen i hela Sverige. Projektet, som drivs av NSR och Göteborgsregionen, finansieras av Avfall Sverige.

På Avfall Sveriges hemsida finns information om projektet I mål med matavfallet och där här de även samlat några rapporter som på olika sätt berör just matavfall. Dessa rapporter, och kanske ytterligare några som uppdragsgivaren presenterar för dig, innehåller mycket teknisk information om matavfallsinsamling och behandling, men här och var kan man även hitta en del goda exempel på personer, kommuner och verksamheter som kommit med bra lösningar för hantering av matavfall. I det här uppdraget ska du plocka ut de bästa av dessa goda exempel och skriva ihop på ett sätt som är intresseväckande och lättläst. Texterna ska kunna användas på hemsidor, i presentationer samt i broschyrer och annat tryckt material.

Läs mer om projektet I mål med matavfallet här.

Uppdragsgivare NSR AB
Förkunskaper Du läser på universitet eller högskola och har intresse för hållbarhetskommunikation.
Omfattning Uppdraget är ett kortare projekt för två studenter som lägger 10-20 timmar per person i projektet. Dessa timmar fördelas fritt under ungefär en månad.
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925