Examensarbete

Hållbarhetsrapportering i bilindustrin

Uppdragsgivare

Klippan Safety är en viktig aktör i produktionsledet för vägtrafik och är en pionjär när det kommer till trygg bilinredning. På 50-talet började Bröderna Ottosson, som senare blev Klippan Safety, att på uppdrag av Volvo producera trepunktsbilbältet – symbolen för bilsäkerhet. Idag producerar de i huvudsak hyttinredning till lastbilar. Som kunder har Klippan Safety de stora lastbilsproducenterna i Europa. Klippan Safety ingår i koncernen CalixKlippan som tillsammans med sina dotterbolag erbjuder flertalet olika textilier och komponenter för bilindustrin.

Uppgift

Liksom många större företag står Klippan Safety och CalixKlippan-gruppen inför ett stort arbete när det kommer till att utveckla och kommunicera hållbarhetsarbetet i sina verksamheter. Ökade krav på transparens kommer från både kunder och genom lagstiftning. Totalt har CalixKlippan-gruppen 1000-tals hållbarhetsindikatorer att rapportera och nästan lika många önskemål från kunder om hur dessa ska rapporteras, vilket gör rapporteringsarbetet komplext.

Det finns många rapporteringsverktyg ute på marknaden, men Klippan Safety är osäkra på vilket val som är bäst lämpade för sina behov och sina kunders krav. Kunder ställer krav på rapportering i enlighet med GRI, GHG-protokollet, ISO m.m. Ökade krav på hållbarhetsinsatser och transparens bidrar till att industrin tvingas ta ansvar för den påverkan som verksamheterna har på naturen och samhället. Samtidigt riskerar administrationen kring rapportering att ta tid och resurser som skulle kunna läggas på faktiska förbättringar. För att hållbarhetsrapporteringen ska ge verklig nytta bör rapporteringssystemen vara lättarbetade. Men vad gör egentligen ett hållbarhetsrapporteringsverktyg lättarbetat?

Det här projektet syftar till att göra en övergripande analys av verktyg för hållbarhetsrapportering, med utgångspunkt i fordonsbranschen. I projektet kommer du att kartlägga vilka krav som fordonsindustrin måste uppfylla när det kommer till hållbarhetsrapportering, och vilka behov som finns.
Finns det idag rapporteringsverktyg som uppfyller dessa behov? Vilka styrkor och svagheter har olika verktyg som finns på marknaden idag? Finns det något verktyg som är bäst lämpat för aktörer inom hela fordonsproduktionskedjan?

Slutgiltiga avgränsningar och frågeställningar tas fram i samråd med företaget och din handledare på skolan.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Klippan Safety
Förkunskaper Du läser en universitets- eller högskoleutbildning med kunskap om strategiskt miljöarbete.
Omfattning Examensarbete på kandidat- eller mastersnivå, 10 eller 20 veckor.
Plats Klippan/distans
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925

Övrig information

Reseersättning för resor med kollektivtrafiken inom Skåne i samband med projektet.