Praktik/VFU

Hållbarhetsrapportering hos Chefs Culinar

Uppdragsgivare

Chefs Culinar är en matgrossist med ett brett sortiment inom både mat och ”nonfood”. Företaget levererar livsmedel och andra köksartiklar till restauranger, caféer samt storkök. Chefs Culinar grundades i Tyskland för över 50 år sedan och är i dag verksamma på sex europeiska marknader, däribland Danmark och Sverige. Den svenska verksamheten utgår från Arlöv där de har både lagerlokaler och kontor.

Företaget har miljöpolicy och miljöledningssystem utvecklat enligt ISO 14001-standarden. De jobbar aktivt för att minska växthusgasutsläppen från, bland annat, kylning, distribution och avfallshantering. Lokalerna i Arlöv är certifierade som Miljöbyggnad på nivå SILVER av Sweden Green Building Council, och de har erhållit GULD-nivån för energianvändning och andelen förnybar energi.

Uppgift

I nuläget är Chefs Culinar inte tillräckligt stort för att omfattas av kravet på att hållbarhetsrapportera. De har dock för avsikt att växa, och vill därför skapa sig en förståelse för vad de skulle behöva rapportera enligt det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Direktivet anger att stora företag ska rapportera enligt en ny rapporteringsstandard kallad ”European sustainability reporting standards” (ESRS). Den nya standarden innebär att företag kommer att behöva lämna mer omfattande hållbarhetsupplysningar än tidigare, både vad gäller miljömässig och social hållbarhet. Direktivet behandlar miljömässig hållbarhet över flera områden och kommer att kräva rapportering vad gäller klimatpåverkan, utsläpp och föroreningar, vatten och marina resurser, biologisk mångfald, samt resursanvändning och cirkulär ekonomi.

I detta projekt får du hjälpa Chefs Culinar att bättre förstå vilka rapporteringskrav inom miljö som kommer att kunna ställas på dem i framtiden. Vilka områden och uppgifter har Chefs Culinar redan bra koll på, och var finns det kunskapsluckor som måste fyllas för att företaget ska kunna tillgodose de framtida rapporteringskraven? Utifrån kraven i den nya standarden får du hjälpa Chefs Culinar att ta fram en åtgärdsplan för att redovisa sin miljöpåverkan.

Chefs Culinar inser att det är viktigt att deras framtida hållbarhetsrapportering tillgodoser relevanta intressenters förväntningar. De är nu i färd med att göra en intressentanalys för att ta reda på vad de bör jobba extra med och lyfta fram i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Resultaten från denna analys kan användas för att ge vidare förslag på hur Chefs Culinar kan lägga upp sin hållbarhetsrapportering, förutom de krav som den nya EU-standarden innebär. Chefs Culinar är även intresserade av hur hållbarhetsrapportering kan användas för att stärka deras varumärke, och vill gärna få tips på hur de kan förmedla sitt hållbarhetsarbete på ett förståeligt och förtroendeingivande sätt. Här kan du titta på hur andra liknande företag lägger upp sina hållbarhetsrapporter.

 

Uppdragsgivare Chefs Culinar
Förkunskaper Du läser en hållbarhetsinriktad utbildning
Omfattning Praktik 15 hp/10 veckor
Plats Arlöv
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141

Övrig information
Under praktiken har du möjlighet att sitta på företagets kontor i Arlöv, med hemarbete då det passar dig. Chefs Culinar har ingen hållbarhetsansvarig på det svenska kontoret, men det kan finnas möjlighet att diskutera med hållbarhetsansvarig för den danska verksamheten.