Examensarbete

Hjälp med tillverkningsprocessen av innovativt byggnadsmaterial

Verksamhet

Recoma producerar byggskivor som är 100 % återvinningsbara och som bidrar till omställningen mot en cirkulär ekonomi. Skivorna tillverkas av gamla dryckesförpackningar (t.ex. mjölk- och yoghurtkartonger) som pressas ihop och blir till skivor utan att lim eller några andra kemikalier behöver användas. Förpackningarna kommer både från medvetna företag som vill hitta nya användningsområden för de förpackningar de själva behövt kassera samt från förpackningar som lämnat in till återvinning.

Skivorna kan ersätta gipsskivor och spånskivor vilka båda har en betydligt högre klimatpåverkan. I och med att intresset för cirkulära material blir allt större ökar också marknaden för Recomas produkt. Både byggbolag, arkitekter, designers och privatpersoner har fått upp ögonen för produkten. Idag finns produkterna både på svenska, norska, danska och finska marknaden.

Uppgift

I början av 2023 kommer en ny maskinpark finnas på plats i Recomas produktionslokaler. När den är på plats vill man göra en djupdykning och undersöka hur man ytterligare kan optimera produktionen, minska energianvändningen och återvinna den värme som skapas under tillverkningen. Fokus för det här projektet är att kartlägga produktionen och föreslå optimeringsåtgärder. Vilka tekniker kan passa och hur stor blir besparingarna om olika kombinationer av lösningar införs?

Slutliga avgränsningar görs i dialog med Recoma och handledare på universitet. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Uppdragsgivare Recoma AB
Förkunskaper Du läser tex maskinteknik, elektroteknik med automation eller liknande utbildning.
Omfattning Examensarbete på kandidat- eller masternivå.
Plats Hässleholm
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141