Examensarbete

Hur påverkar återvunnet finmaterial asfalten?

Vi söker dig som är intresserad av materialfrågor och som i projektet vill kombinera litteraturstudier med praktiskt arbete i laboratoriet.

Uppdragsgivare

Swerock och Peab Asfalt är båda en del av Peab Industri som med sina produkter och tjänster erbjuder allt som behövs för ett hållbart genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Inom Swerock ligger fokus på betong, grus, bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt återvinning av bygg- och anläggningsavfall. Inom Peab Asfalt ligger fokus istället på asfaltsproduktion, asfaltering och underhåll av allt från små vägar till stora infrastrukturprojekt.

Hela verksamheten ligger i framkant när det gäller att skapa smarta lösningar för framtidens byggande. Målet är att vara klimatneutrala till år 2045. Med stora satsningar på utveckling och med hållbarhet som främsta drivkraft utvecklas nya produkter med lägre klimatpåverkan och fokus på cirkularitet. Några exempel på nya produkter som utvecklats med ett cirkulärt och klimatsmart tänk är ECO-asfalt som släpper under 60 % mindre koldioxid än traditionellt producerad asfalt och ECO-betong som med inblandning av restprodukter ger betydligt lägre koldioxidavtryck.

Uppgift

Merparten av all asfaltering sker idag med stora läggare, en effektiv metod då man ska asfaltera stora ytor. På mindre ytor eller på ytor där läggmaskiner inte kommer åt behöver man emellertid lägga ut asfalten manuellt. Då detta är ett betydligt tyngre arbete vill nu Peab Asfalt undersöka om man kan tillverka en asfalt som är mer lättbearbetad.

Ballasten som ingår i asfaltsmassan har olika kornstorlek och det minsta materialet brukar kallas finmaterial och används tillsammans med bindemedlet för att fylla ut hålrummet mellan de stora kornfraktionerna. Peab Asfalt är nu intresserade av att undersöka om inblandning av återvunnet finmaterial skulle kunna ge en asfaltsmassa som är mer lättbearbetad då kornformen på det återvunna finmaterialet är rundare än det som används idag.

Examensarbetet/kandidatarbetet består av en teoretisk del genom en litteraturstudie samt en laborativ del som kommer att utföras på Peabs laboratorium i Göteborg. Inom ramen för den laborativa delen ska ett antal labblandningar tas fram där man ersätter olika andelar av nuvarande finmaterial med återvunnet finmaterial. Dessa ska sedan testas med avseende på hur lätta de är att packa (hur mycket energi som går åt för att packa asfalten) samt bearbetbarhet. Resultaten ska sedan analyseras och slutsatser ska dras kring vilken påverkan det återvunna finmaterialet har på asfalten.

Avgränsningarna görs i samråd med handledare på skolan och uppdragsgivaren. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Peab Asfalt
Förkunskaper Vi söker dig som läser en civil- eller högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot exempelvis material, kemi, maskin eller väg och vattenbyggnad.
Omfattning Kandidatarbete (15 hp)
Plats Göteborg och distans
Kontaktperson

Malin Planander
malin@sustainalink.se
0732-75 04 29