Examensarbete, Praktik/VFU

Hur ska SiB Solutions hållbarhetsrapportera?

Uppdragsgivare

SiB Solutions är ett logtech-bolag som erbjuder intelligenta video-tjänster och AI för felfri logistik. Tjänsterna, som används både inom business-to-business och business-to-consumer, hjälper företag att undvika fel i logistiken både i realtid och proaktivt. Det kan till exempel innebära att säkerställa att ett e-handelspaket packas med rätt varor och lastas till rätt transportör. Felfri logistik är bra för kunder, företag och för miljön.

SiB Solutions grundades av experter inom logistik och teknik som under flera år såg samma problem upprepa sig i alla företag och logistikupplägg. Genom att kombinera beprövad teknik, såsom video, med mer banbrytande teknik, såsom AI, Industrial Internet of Things (IIoT) och intelligent videoanalys, har företaget gjort det möjligt att både åtgärda och förebygga de olika problemen. Företaget, som har sin bas på Ideon i Lund, är ett scale-up på väg att "go global”. Några exempel på SiB Solutions kunder är välkända namn såsom PostNord, Scania, Nowaste Logistics och Bileko Car Parts.

Uppgift

På SiB Solutions händer det mycket på hållbarhetsområdet. Man håller just nu på att undersöka vilken klimatnytta som företagets tjänster har - en klimatnytta som kommer sig av att det blir färre felleveranser och varor som måste återsändas eller kasseras på grund av felaktig paketering. På SiB Solutions är förhoppningen givetvis att de har en nettopositiv påverkan på miljön, men de har ännu inte haft möjligheten att undersöka sin miljöpåverkan. I nuläget är företaget inte tillräckligt stort för att omfattas av kravet på att hållbarhetsrapportera. SiB Solutions har dock för avsikt att växa, och vill därför skapa sig en bättre förståelse för sin klimatpåverkan och vad de skulle behöva rapportera enligt det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Direktivet anger att stora företag ska rapportera enligt en ny rapporteringsstandard kallad ”European sustainability reporting standards” (ESRS). Den nya standarden innebär att företag kommer att behöva lämna mer omfattande hållbarhetsupplysningar än tidigare.

I detta projekt får du hjälpa SiB Solutions att bättre förstå vilka rapporteringskrav, vad gäller klimatpåverkan, som kommer att kunna ställas på dem i framtiden. Vad säger standarden om mål och handlingsplaner kopplat till strategiskt klimatarbete?  Vilka uppgifter behöver SiB Solutions ta reda på för att kunna tillgodose rapporteringskraven, med andra ord, hur väl behöver företaget förstå sin direkta och indirekta klimatpåverkan? Utifrån kraven i den nya standarden får du hjälpa SiB Solutions att ta fram en åtgärdsplan för att redovisa sin klimatpåverkan. Hur kan SiB Solutions lägga upp arbetet med att kvantifiera sina utsläpp med hänsyn till Scope 1 (direkt påverkan), Scope 2 (indirekt påverkan via energianvändning) och Scope 3 (indirekt påverkan som uppkommer i distributionskedjan)?  Vilka data har företaget redan, och vilka behöver de ta fram?  Vilken sorts data bör de fråga leverantörerna om? Går det, utifrån materialen/varorna som ingår i distributionskedjan, att identifiera hotspots där man kan förvänta sig en större klimatpåverkan? Som inspiration och vägledning kan du även titta på hur andra mjukvaruföretag lägger upp sin hållbarhetsredovisning idag.

 

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare SiB Solutions
Förkunskaper Du läser en utbildning inom miljö eller redovisning och ekonomi
Omfattning Projektet görs som praktik (10 veckor)
Plats Lund
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141