Kursprojekt

Hur viktig är miljöprofil för hotellgäster?

Uppdragsgivare

Tvättservice i Helsingborg AB är ett tvätteri med kunder inom hotell & restaurang, industri & verkstad samt vård & omsorg. De erbjuder hygienisk och skonsam tvätt av allt från hotellakan till arbetskläder. Företagets största kundgrupp finns inom hotell & restaurang, där erbjuder de en helhetslösning för tvätt- och textilservice genom att inte bara tvätta utan också förse sina kunder med dukar, sängkläder, handdukar och dylikt av hög bomullshalt och kvalitet.  Eftersom hotell- och restaurangverksamheter är företagets huvudsakliga kunder, ligger tvätteriet högsäsong under sommaren. Tvätteriet har två lokaler, en mindre i Helsingborg samt en stor i Åstorp, den senare behandlar merparten tvätt.

Tvättservice i Helsingborg AB är Svanen-märkt. Detta innebär att de har tvättprocesser som är mer energi- och vatteneffektiva än i konventionella tvätterier, samt att de använder Svanen-märkta tvättmedel som är helt fria från allergener och parfymer. Tvätteriet har nyligen uppgraderat nuvarande ISO-certifikat till ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 och ISO 45001 för att motsvara nuvarande samt framtida kravställningar. Genom en tydlig miljöprofil vill Tvättservice i Helsingborg AB att deras kunder inom hotell och restaurang ska kunna marknadsföra sig mot sina gäster som ett mer hållbart alternativ.

Uppgift

Tvättservice i Helsingborg AB vill att deras miljöarbete ska vara ett starkt argument till varför kunder väljer just dem som tvätteri. Men för att ett ambitiöst miljöarbete ska vara en avgörande faktor för tvätteriets kunder, så behöver dessa i sin tur känna att miljö är något som deras gäster värderar högt i valet av hotell. I detta projekt får du undersöka hur företagskunder resonerar när det är dags att boka boende. Har företagen en policy för hotellval, och vilka miljöhänsyn (om några) innehåller den? Hur stor vikt får hållbar tvätt- och textilhantering jämfört med andra aspekter så som mat- och dryck, städ, avfallshantering och el- och uppvärmning? Är Svanenmärkt och allergivänlig tvätt- och textilhantering något som efterfrågas?

För en bredare förståelse för hotellens incitament att anlita hållbara tvätterier är det även intressant att undersöka hur olika certifieringar, så som Green Key, spelar in.

Lämplig metod kan vara en blandning av litteratur - och dokumentstudier (ev. vetenskapliga artiklar på området, företagshemsidor, policydokument), och intervjuer med relevanta aktörer så som företagsrepresentanter och hotellchefer.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Tvättservice i Helsingborg AB
Förkunskaper Miljövetenskap
Omfattning Kursprojekt i Industriell miljöekonomi
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141

Övrig information

Uppdragsgivaren erbjuder reseersättning