Kursprojekt

Kampanj med hållbarhetsfokus

Verksamhet

Tutto Completo är en liten städ-och flyttfirma i Helsingborg som hjälper både privatpersoner och företag framför allt i Skåne. Namnet kommer från det italienska språket som på svenska betyder allt komplett.

De har fem huvudområden- bohagsflytt, kontorsflytt, flyttstädning, packning och montering. Med erfaren personal och rätt utrustning säkerställer företaget en smidig och säker flytt.

Uppgift

Tutto Completo vill att företagets hållbarhetsprofil ska börja kommuniceras för att bättre nå ut till kunderna. För att kunna lyckas behöver Tutto Completo få bättre koll på vilka som är deras målgrupper och dessutom hur de kan nå ut till dem på ett så effektivt sätt som möjligt. I dagsläget har de en hemsida och finns både på Instagram och Facebook.

I detta projekt ska du tillsammans med din grupp genomföra en marknadsundersökning och i nästa steg ta fram en marknadsföringsstrategi med tillhörande kampanj med syftet att nå ut till fler av deras kunder i Skåne.

Hur kan Tutto Completo kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete och profilera sig som en flyttfirma med miljöprofil? Hur ska de bättre nå ut med sina erbjudanden till sina kunder? Vilka kanaler bör de använda i kampanjen för att nå målgruppen? Hur ska de kommunicera sig själva, företaget, och deras varumärke för att attrahera nya kunder?

Slutgiltiga avgränsningar görs i dialog med kontaktperson på företaget.

Uppdragsgivare Tutto Completo
Förkunskaper Du läser kursen Marknadsföringspsykologi och inflytande
Omfattning Projektet genomförs som case i en kurs
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925

Övrig information

Företaget ersätter resor som görs med kollektivtrafik inom ramen för det här projektet. Du som student ansvarar för att ta reda på vad som krävs för att du ska få erhålla reseersättning.