Examensarbete

Klimatpåverkan från transporter

Ett projekt för dig som vill djupdyka i transporter och klimatpåverkan samt undersöka hur man som företag kan arbeta med dessa frågor.

Uppdragsgivare

Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg. Moderbolaget utför endast administrativa och koncerngemensamma tjänster.

Verksamheten är indelad i två affärsområden: Hem- och utemiljö samt Professionell grönyta. Inom affärsområdet Hem och utemiljö erbjuder Gullberg & Jansson ett brett sortiment av produkter inom premiumsegmentet, exempelvis poolprodukter, relax- och wellnessprodukter, utrustning för matlagning utomhus samt energismarta värmesystem. Man erbjuder även service, support och installation av ovanstående produkter. Inom affärsområdet Professionell grönyta erbjuder man produkter för skötsel av grönytor, exempelvis fossilfria grönytemaskiner, verktyg och arbetsfordon.

Uppgift

Gullberg & Jansson har som mål att 2030 ska 100 % av företagets transporter från leverantörer i Europa gå större delen av sträckan med tåg eller båt. Ett mål som hela verksamheten strävar mot och dotterbolagen försöker hela tiden hitta så smarta och hållbara lösningar som möjligt, oavsett om det gäller frakt eller personalens egna resor.

I det här exjobbet ska du få djupdyka i det högaktuella området transporter. Hur jobbar företag inom likdanande branscher med att optimera sina transporter och hur kan Gullberg & Jansson arbeta för att nå sitt mål? Hur ser fördelningen av transporter ut i dagsläget och var har man störst förbättringspotential? Hur stor är klimatpåverkan från transporterna och hur ser potentialen ut att minska denna?

Det här projektet kan naturligtvis bli hur stort som helst, men beroende på vilken student som söker projektet kommer avgränsningar att göras. Slutliga avgränsningar görs i samråd med uppdragsgivaren och handledaren på skolan. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Gullberg & Jansson
Förkunskaper Vi söker dig som läser en miljövetenskaplig utbildning, en utbildning med inriktning mot logistik eller en annan för projektet aktuell utbildning
Omfattning Examensarbete på 15 eller 30 hp
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Malin Planander
malin@sustainalink.se
0732-75 04 29

Övrig information

Reseersättning för resor i samband med projektet diskuteras med företagets kontaktperson