Examensarbete

Konvertera gamla byggnader i Gåsebäck

Uppdragsgivare

Helsingborg är en av de snabbast växande städerna i Sverige. Fram till år 2035 förväntas staden växa med cirka 40 000 nya invånare. Staden måste därför förtätas, och fler stadsdelar göras till attraktiva områden att jobba och bo i.  Här kommer Stadsförnyelseprojektet H+ in i bilden, som är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Namnet H+ kommer sig av att Helsingborg ska addera fler invånare, fler företag och även fler mötesplatser. H+-området omfattas av de nya och befintliga stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. Dessa ska länkas ihop med centrum och de omkringliggande stadsdelarna.

En viktig del av H+ är den gamla industristadsdelen Gåsebäck. Tidigare har här inte funnits mycket annat än industrier och bilverkstäder, men till 2035 ska Gåsebäck förvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, verksamheter och grönområden. Medan mycket ligger i framtiden har staden gjort insatser för att öka trivseln i Gåsebäck, bland annat anordnat festivaler med street art-tema. Tråkiga och mörka offentliga utrymmen har under festivalerna förskönats av graffiti-artisters naturinspirerade konstverk, och i Gåsebäck finns numera en av Sveriges längsta graffittiväggar.

Mycket återstår dock att för att nå stadens mål med Gåsebäck: området ska både förgrönas och förskönas så att fler människor vill och kan röra sig där under dygnets alla timmar. Hur man ska nå dit är fortfarande osäkert, inte minst eftersom staden bara äger en bråkdel av marken i området. Men till sin hjälp har staden helsingborgarna. En viktig del av stadsutvecklingsprojektet i Gåsebäck har sedan början varit att se till dem som rör sig och verkar i området. Genom att lyssna på deras idéer och behov får staden hjälp att hitta vägen framåt.

Projekt

I Gåsebäck finns flera gamla industribyggnader som idag inte används, eller som används väldigt sparsamt. I takt med att stadsdelen förnyas ska nya bostäder och andra verksamheter etableras, och för detta behövs såklart fräscha lokaler. Enklast, billigast och närmast till hands ligger att riva de gamla byggnaderna och bygga nytt. Men om detta sker så förlorar stadsdelen sin gamla karaktär och kulturvärden, då byggnader ju är mycket viktiga för hur ett område upplevs. Att riva och bygga upp helt på nytt innebär dessutom en avsevärd miljöpåverkan. Av dessa orsaker ser ledningen i stadsutvecklingsprojektet H+ gärna att byggnaderna får stå kvar och renoveras/konverteras istället, om möjligt.

Det finns ett antal byggnader som de särskilt gärna skulle vilja bevara. En sådan byggnad, uppförd 1952, huserar idag Helsingborgs Brandkårsmuseum. Huset, som är en gammal industribyggnad, har vita paneler, stora fönster och högt i tak. Det är inte svårt att föreställa sig att byggnaden, efter invändig renovering, skulle kunna rymma lägenheter – ja, kanske till och med loftlägenheter. En annan gammal industribyggnad (antagligen också daterad till 50-talet eller tidigare) hittas på Kvarnstensgatan 19. Senast har där funnits kontor och faktiskt också en lägenhet, men byggnaden står i dagsläget tom. Även denna byggnad behöver byggas om för att tillgodose dagens boendekrav, medan den för området så karaktäristiska tegelfasaden lämnas så långt som möjligt i originalskick. Också på denna adress skulle det kunna byggas lägenheter, eller kanske ett äldre- eller LSS-boende, beroende på husets förutsättningar. För Helsingborgs stad är det viktigt att kunna få intäkt via hyra eller försäljning av fastigheterna.

I detta projekt tar du dig an en av fastigheterna för att undersöka om det är möjligt att uppfylla boendekraven, och ifall du går en arkitektutbildning får du även ta fram förslag på hur byggnaden kan designas invändigt.

I detta projekt får du ta dig an en eller båda av dessa punkter, beroende på utbildning:

- undersöka vilka behov av renovering som byggnaden har för att tillgodose moderna boendestandarder. Det handlar om allt från fönster till isolering och ventilation. Hur stort och tidskrävande vore renoveringsarbetet, och vad skulle det kosta i runda slängar?

- i det fall du studerar till arkitekt designa byggnaden invändigt för att passa som privatboende eller annat boende. Här har du fria tyglar, kanske vill du skapa en interiör som går i linje med husets yttre, eller bryta av med modern design?

Staden vore också väldigt glada för en uppskattning av hur mycket material (och växthusgasutsläpp) som skulle sparas genom att renovera istället för att riva och bygga nytt.

Slutgiltiga avgränsningar görs tillsammans med handledare på skolan och uppdragsgivaren.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Helsingborgs stad
Förkunskaper Du studerar till arkitekt eller byggingenjör
Omfattning Examensarbete på master- eller kandidatnivå
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141