Examensarbete

Odlingsmetoder och växthustekniker

Verksamhet

Grobruket är en testbädd och mötesplats för framtidens hälsosamma matkonsumtion, men det är också en idé om en plats där vi samexisterar med vår omgivning, och inte tar mer än vad vi ger tillbaka. Grobruket startades av Niklas Hjelm och Niclas Lundius Mörck som träffades genom föreningen Hemmaodlat. Med tiden växte en önskan om att arbete med odling på heltid fram och de startade då företaget Alnarp Foodtech. De började bygga mötesplatsen Grohuset som senare blev Grobruket AB - ett trähus byggt i hållbarhetens tecken, ett stort växthus och lagom stor odlingsmark är basen för verksamheten.

På Grobruket händer mycket. Här utvecklas och förfinas tekniker för traditionell- hydroponisk- och akvaponsik odling. Här erbjuds möjlighet för konferens och utbildning där det serveras mat från köksträdgården. Grobruket är en plats för innovation inom bland annat hydroponisk odling och Niklas och Niclas är drivkraften bakom utvecklandet av odlingsprodukter för hobbymarknaden – ett exempel är odlingslådan Harvy för hydroponisk hemmaodling.

Uppgift

Om odling och odlingstekniker intresserar dig finns flera infallsvinklar att undersöka vidare inom ramen för ett examensarbete i samarbete med Grobruket. Det finns ett intresse av att undersöka olika parametrar såsom belysningens påverkan vid odling av allt från bladgrönt till fruktsättare eller hur samspelet mellan svampar och mikroorganismer kan påverka näringsupptag. I den akvaponiska odlingen finns det möjlighet att titta närmare på samspelet mellan växter och fiskarna i akvaponisk odling. Finns det egna idéer är det inte omöjligt att det går att lösa.  Oavsett infallsvinkel är projektet tänkt att innefatta en kombination av litteraturstudie och mindre experiment där olika parametrar testas.

Eftersom examensarbetet är relativt öppet är det en fördel att du söker i god tid innan du ska påbörja ditt examensarbete så diskuterar vi tillsammans fram en avgränsning som är av intresse för både dig och Grobruket. Beskriv i din ansökan om du är intresserad av någon specifik aspekt av odling, exempelvis hydroponik eller akvaponik så tar vi avstamp för det i dialogen.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktpersoner på Grobruket. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

 

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Grobruket AB
Förkunskaper Du läser en utbildning på SLU Alnarp, exempelvis hortonom eller trädgårdsingenjör - odling
Omfattning Examensarbete på kandidat- eller masternivå.
Plats Alnarp
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141