Examensarbete

Optimera avfallshanteringen i Granngårdens butiker

Uppdragsgivare

Granngården AB är en rikstäckande butikskedja och e-handel med detaljhandel inom trädgård, husdjur, foder, häst & ryttare, lantbruk och skog samt hus & hem. Granngården har över hundra butiker och drygt 1055 anställda. Huvudkontoret finns i Malmö.

Hållbarhetstänket finns naturligt integrerat i hela verksamheten med missionen att inspirera och underlätta ett jordnära liv. Granngården har också ledorden att de tror på: att bruka jorden men inte förbruka den, att människor mår bra i samklang med djur och natur, att hemmaodlat är vår stora jordbruksreform, att människor söker det sakta livet samt att alla har en bonde i själen.

Uppgift

En viktig del av Granngårdens miljöarbete är avfallshanteringen. Förpackningar och annat avfall ska sorteras och så lite som möjligt hamna i brännbart-fraktionen. Arbetet med att få ner andelen skräp som slängs i just brännbart pågår löpande i samtliga 105 butiker. Samtidigt ser förutsättningarna för avfallshantering olika ut i de olika butikerna, beroende på bland annat storlek och utformning.

Kopplat till avfallsfrågan finns flera mål och regler som Granngården och andra företag behöver förhålla sig till: bland annat FN:s globala mål för hållbar utveckling, avfallstrappan och svensk lagstiftning på området. På Granngården skulle de nu vilja skapa en övergripande bild av butikernas avfallshantering i syfte att se var förbättringsmöjligheterna finns och för att kunna skapa en ”best practice”-policy för avfallshantering. I detta projekt får du/ni undersöka hur status ser ut för butikerna, och hur de olika butikerna skiljer sig åt sinsemellan. Som underlag till kartläggningen har du/ni data (fås av Granngården) från de olika butikerna, vad gäller antalet kärl och avfallsfraktioner, avfallsmängder samt kostnader för avfallshanteringen. Det kan även vara intressant att ta i beaktande om butikerna skiljer sig mycket åt i försäljningen av olika produktgrupper, något som kan påverka typen och mängden avfall som genereras. För de butiker som sticker ut i kartläggningen är det intressant att undersöka varför de skiljer sig från de andra. Vad är det som hjälper eller stjälper i avfallshanteringen? Handlar det om logistiska förutsättningar för att sortera, kostnadsmässiga incitament eller kanske information och personalutbildning?

Din analys och metod kan se olika ut beroende på studiebakgrund, men den grundläggande kartläggningen bör omfatta samtliga Granngårdens butiker. Slutgiltiga avgränsningar bestäms tillsammans med uppdragsgivaren och handledare på skolan.

 

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Granngården
Förkunskaper Du studerar miljövetenskap eller motsvarande
Omfattning Examensarbete på kandidatnivå
Plats Malmö
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141