Examensarbete

Optimera avfallshanteringen i butik

Uppdragsgivare

Granngården AB är en rikstäckande butikskedja och e-handel med detaljhandel inom trädgård, husdjur, foder, häst & ryttare, lantbruk och skog samt hus & hem. Granngården har över hundra butiker och drygt 800 anställda. Huvudkontoret finns i Malmö.

Hållbarhetstänket finns naturligt integrerat i hela verksamheten med missionen att inspirera och underlätta ett jordnära liv. Granngården har också ledorden att de tror på: att bruka jorden men inte förbruka den, att människor mår bra i samklang med djur och natur, att hemmaodlat är vår stora jordbruksreform, att människor söker det sakta livet samt att alla har en bonde i själen.

Uppgift

En viktig del av Granngårdens miljöarbete är avfallshanteringen. Förpackningar och annat avfall ska sorteras och så lite som möjligt hamna i brännbart-fraktionen. Arbetet med att få ner andelen skräp som slängs i just brännbart pågår löpande. När en ny butik snart ska öppna upp i Uddevalla blir det extra intressant att undersöka hur avfallssorteringen bör utformas för att fungera så bra som möjligt – från första början. I detta projekt får du ta en helhetsbild över avfallshanteringen och undersöka flera aspekter såsom: Vilka avfallsfraktioner som bör finnas med, var containrarna/avfallsstationerna ska placeras i lokalerna, och vilka rutiner och information som krävs för att personalen ska ges de bästa förutsättningarna för avfallssortering. Ytterligare en aspekt som är intressant att undersöka är vid vilka avfallsmängder det vore effektivt och ekonomisk försvarbart att ha en komprimator på plats för att underlätta hanteringen av exempelvis wellpapp och plast.

Som underlag till denna uppgift finns omfattande dataunderlag om avfallshanteringen i nuvarande butiker. Det är även intressant att prata med personal för att höra vad de anser om möjligheterna till att sortera i dagsläget och vad de skulle önska sig för förbättringar. Resultatet av studien får gärna innefatta "best practice"- åtgärder som Granngården skulle kunna införa även på andra nya butiker i framtiden.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan och uppdragsgivaren. Det finns goda möjligheter att anpassa projektet efter studentens intresse. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

 

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Granngården
Förkunskaper Du studerar miljövetenskap eller motsvarande
Omfattning Examensarbete på kandidatnivå
Plats Malmö
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141