Examensarbete

Samhällsekonomiska analyser av sociala insatser

Vi söker dig med ett stort intresse för samhällsekonomiska analyser och som vill bidra till en positiv samhällsutveckling.

Uppdragsgivare

Rögle BK är en hockeyklubb från Ängelholm med Catena Arena som hemmaarena. Klubben har under många år jobbat aktivt med hållbarhetsfrågor, bl a genom det tidigare projektet Grönvit hållbarhet. Idag delar man upp sitt hållbarhetsarbete i fyra olika delar: Samhällsengagemang, Hållbar arena, Hållbart ledarskap och Hållbar utveckling. Inom ramen för Samhällsengagemang arbetar man för barn och unga i Ängelholms kommun med omnejd och för att de, genom förebilder, fysisk aktivitet och mental utveckling ska känna gemenskap. På detta sätt vill man bidra till att minska den ökande psykiska ohälsan bland unga.

De sociala insatserna gör man framför allt genom aktiviteter via till exempel besök i skolor och förskolor samt genom Rögle Hållbart Hjärta Föreningsliv där man delar ut matchbiljetter till utvalda matcher förutsatt att merparten av deltagarna är barn och ungdomar. Även andra aktiviteter kopplat till sommarlovsaktiviteter eller att låna en idrottsupplevelse genomförs.

Vi menar att tillsammans är vi starkare. Tillsammans med våra partners agerar vi goda förebilder i vår bransch och region genom att aktivt driva samhällsutveckling för barn och unga. Genom samverkan delar vi med oss av den kunskap och de resurser vi besitter.  Med stort engagemang och drivkraft arbetar vi för barn och unga i Ängelholms kommun med omnejd. För att dessa genom förebilder, fysisk aktivitet och mental utveckling ska känna gemenskap och på så sätt bidra till att minska den ökande psykiska ohälsan bland unga.

Uppgift

Även om alla delar av hållbarhet är viktiga för Rögle ligger den sociala hållbarheten klubben särskilt varmt om hjärtat och man vill gärna ge tillbaka till det samhälle som man verkar i. En fundering som har dykt upp är om det är möjligt att räkna på vad de sociala insatserna som görs ger för resultat. Går det att räkna ut ett monetärt värde?

Det här projektet syftar till att undersöka om man kan använda sig av samhällsekonomiska analyser för att kvantifiera nyttan i monetära värden? Vad är det totala värdet av Rögles påverkan på samhället, och utifrån olika aspekter på såväl individnivå (hälsa, välmående) som i ett större perspektiv (integration, sysselsättning, skolresultat, eller färre brott)? Det kommer att finnas ett behov av att undersöka hur insatserna påverkar framtida offentliga kostnader. Vilket underlag finns? Vad fattas? Vilka antaganden måste göras? Finns det andra idrottsklubbar eller ideella föreningar som gjort liknande analyser? Att undersöka var Rögles insatser gör störst skillnad i form av samhällsvärde, innebär en möjlighet att prioritera insatserna.

I det här projektet finns ett stort utrymme att utforma projektet själv. Slutliga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan och uppdragsgivaren. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Rögle BK
Förkunskaper Vi söker dig med kunskaper i Nationalekonomi
Omfattning Examensarbete 15 eller 30 hp
Plats Ängelholm/Distans
Kontaktperson

Malin Planander
malin@sustainalink.se
0732-75 04 29

Övrig information

Ersättning för resor med kollektivtrafik inom Skåne i samband med projektet.