Examensarbete, Praktik/VFU

Skapa innovativt livsmedel av "mini-ärtor"

Uppdragsgivare

Foodhills AB har sin verksamhet i Findus gamla lokaler i Bjuv. Företagets fokus är odling och försäljning av frysta gröna ärtor. Idag producerar Foodhills runt 15 000 ton ärtor per år, och de ser att det finns en stor tillväxtpotential i och med ett växande engagemang för baljväxter som framtidsmat. Ärtor får ju sägas vara gröna i dubbel bemärkelse! Foodhills vill utveckla en livsmedelsproduktion som är innovativ, hållbar, lönsamt och resurseffektiv. De vill även inspirera andra aktörer att tänka mer grönt. Ambitionen är att samarbeta med odlare, myndigheter, offentliga aktörer och universitet för att gynna innovation, kunskapsutveckling och sysselsättning, med målet att utveckla en hållbar och cirkulär livsmedelsproduktion.

Uppgift

Visste du att ärtor som är mindre än 5 mm i diameter inte får klassas och säljas som ärtor på marknaden! Detta leder till att Foodhills varje år måste göra sig av med stora mängder, fullt ätbara, ”mini-ärtor”. Totalt rensas ca 2000 ton grön biomassa bort per år. Detta är till mesta delen ”mini-ärtor”, men också lite ärtskidor som inte knäckts samt andra växtdelar och material från åkern. Idag blir den utrensade biomassan djurfoder eller biogas, men på Foodhills inser man att detta är ett enormt resursslöseri – mini-ärtorna skulle ju kunna ätas av oss människor!

På Foodhills är de nu nyfikna på hur mini-ärtorna skulle kunna användas för att producera nya innovativa livsmedel. Det finns redan tankar om att göra ärtpesto eller grön ärtsoppa, men Foodhills letar efter något nyskapande med en unik twist. De är nyfikna på okonventionella produkter som gärna får ha god potential att slå igenom även på den internationella marknaden. För att hitta inspiration görs en omvärldsanalys i början av arbetet: vilka ärt-produkter finns redan på marknaden, och i vilka nya slags produkter skulle mini-ärtor skulle kunna användas? Du/ni utvecklar sedan ett eller ett par förslag på färdiga produkter med tillhörande recept som inkluderar hur produkterna ska beredas Produkterna får gärna vara komplicerade, men de ska vara beredda på tillgängliga ingredienser. Förutom mini-ärtor skulle även stärkelse och fibrer, två biprodukter från systerföretaget GroPro’s ärtproteintillverkning, kunna användas. Produkterna bör kunna tillagas utan specialutrustning och får gärna vara anpassade till industriell tillverkning. För att utvärdera produkterna testar du/ni dem sedan på konsumenter.

Både student och uppdragsgivare bör vara medveten om att akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

 

 

 

 

Uppdragsgivare Foodhills
Förkunskaper Du studerar gastronomi eller livsmedelsteknik
Omfattning Praktik alt. examensarbete på kandidatnivå
Plats Bjuv
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141