Kursprojekt

Slående kampanj på instagram

Verksamhet

I centrala Malmö ligger hummusresturangen Two Forks som drivs av småjordbrukaren Charlotte och kocken Matan. Tillsammans har de skapat en plats där människor kan mötas och njuta av maten i varandras sällskap. För dem innebär hållbarhet, förutom de sociala och ekologiska dimensionerna, även att man som litet företag kan livnära sig på verksamheten. Om det inte går ihop sig ekonomiskt för små aktörer kommer de på långsikt inte att finnas kvar.

Ägarna lägger stor vikt vid att deras varor är lokalt producerade, i den mån det är möjligt, och för dem är det viktigt att ha en nära och personlig kontakt med deras leverantörer.

 

Uppgift

Som en liten restaurang och verksamhet är det viktigt för Two Forks att ha en fungerande marknadsföring mot deras kunder. I nuläget så upplever ägarna utmaningar med att få genomslag i deras kommunikation. Deras önskan är att på ett bättre sätt kommunicera hur de arbetar med hållbarhet och dessutom utöka intresset för frågor som rör odling, hållbara livsmedelssystem och gemenskap vid bordet. I nuläget har de en hemsida och finns även på facebook och instagram.

I det här projektet kommer du tillsammans med andra att ta fram en marknadsföringskampanj för Two Forks instagram. I kampanjen ska du applicera de teorier som du lärt dig i kursen och utveckla en kampanj som fångar målgruppernas intresse och därmed leder till ökat intresse för hållbar mat och att fler gäster besöker restaurangen.

Uppdragsgivare Two Forks
Förkunskaper Du läser kursen Marknadsföringspsykologi och inflytande
Omfattning Projektet genomförs som case i en kurs
Plats Malmö
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925