Uppdrag

Omvärldsanalys av tekniska lösningar

Är du intresserad av att göra omvärldsanalyser och sammanställa information kring tekniska löningar för en bättre miljö så har vi uppdraget för dig!

Verksamhet

På Stavstensudde strax väster om Trelleborg kan Trelleborgs Golfklubb erbjuda en ovanligt vackert belägen och utmanande 18-hålsbana längs havet. Golfbanan smälter in i naturen och visar respekt för alla dess invånare – från stora fågelflockar till sällsynta orkidéer. Banområdet ger genom sina rara växter och sitt delvis unika fågelliv en stark naturupplevelse. Golfklubben erbjuder även golfshop, restaurang, konferensmöjligheter och boende på klubbens egna hotell, hotell Stavstensgården.

Trelleborgs GK undersöker just nu möjligheterna att jobba mot en GEO-certifiering, en certifiering anpassad för golfklubbar som tar hänsyn till båda ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Uppgift

Trelleborgs GK ska flytta sin maskinhall där alla maskiner som används för att sköta banan förvaras. I samband med detta ska en ny spolplatta anläggas där maskinerna kan spolas av efter drift, ungefärlig storlek på plattan ska vara 15-20 m2. I dagsläget har man en spolplatta med naturbädd, dvs grus och sand som vattnet får filtreras genom. Då det finns en rad olika tekniker och utformningar på marknaden är frågan vilken teknik som rekommenderas till golfklubben. Uppdraget syftar till att göra en omvärldsanalys för att kartlägga vilka olika tekniker som finns och utvärdera dessa för att kunna plocka fram för och nackdelar med de olika alternativen.

Det som spolplattan ska kunna ta hand om är oljerester, gräsklipp, en begränsad mängd kemikalier, växtgödsel och diesel.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Trelleborgs Golfklubb
Förkunskaper Vi söker dig som läser en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning
Omfattning Uppdrag, ett kortare projekt för 1-2 studenter som lägger 10-20 timmar i projektet. Timmarna fördelas över ca en månads tid.
Plats Trelleborg
Kontaktperson

Malin Planander
malin@sustainalink.se
0732-75 04 29

Övrig information

Reseersättning för resor med kollektivtrafik inom Skåne.