Uppdrag

Uppskatta växthusgasutsläpp från tvätt

Uppdragsgivare

Tvättservice i Helsingborg AB är ett tvätteri med kunder inom hotell & restaurang, industri & verkstad samt vård & omsorg. De erbjuder hygienisk och skonsam tvätt av allt från hotellakan till arbetskläder. Företagets största kundgrupp finns inom hotell & restaurang, där erbjuder de en helhetslösning för tvätt- och textilservice genom att inte bara tvätta utan också förse sina kunder med dukar, sängkläder, handdukar och dylikt av hög bomullshalt och kvalitet.  Eftersom hotell- och restaurangverksamheter är företagets huvudsakliga kunder, ligger tvätteriet högsäsong under sommaren.  Tvätteriet har två lokaler, en mindre i Helsingborg samt en stor i Åstorp, den senare behandlar merparten tvätt.

Tvättservice i Helsingborg AB är Svanen-märkt. Detta innebär att de har tvättprocesser som är mer energi- och vatteneffektiva än i konventionella tvätterier, samt att de använder Svanen-märkta tvättmedel som är helt fria från allergener och parfymer. Tvätteriet har nyligen uppgraderat nuvarande ISO-certifikat till ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 och ISO 45001 för att motsvara nuvarande samt framtida kravställningar. Genom en tydlig miljöprofil vill Tvättservice i Helsingborg AB att deras kunder inom hotell och restaurang ska kunna marknadsföra sig mot sina gäster som ett mer hållbart alternativ.

Uppgift

Tvättservice i Helsingborg AB är Svanenmärkt, vilket innebär att de använder skonsammare tvättmedel, men också att de använder mindre energi och släpper ut mindre CO2 än ett vanligt tvätteri. På tvätteriet är de nu nyfikna på hur mycket klimatsmartare de är, något som de skulle kunna använda i sin kommunikation ut mot kunder. Tvättservice i Helsingborg AB har 100% grön el i sina tvättcykler. Till torkcykeln används dock ånga, och för att framställa denna används naturgas som ju är ett fossilt drivmedel. I detta projekt får du uppskatta tvätteriets växthusgasutsläpp genom att analysera el- och naturgasanvändning gentemot mängd tvätt som behandlas. Hur stora är utsläppen per enhet tvätt, och hur står de sig mot konkurrenter som inte är Svanen-märkta (utifrån tillgängliga schablonvärden/antaganden)? I mån av tid är det också intressant att sätta utsläppen från tvätt och torkning i proportion till ungefärliga utsläpp för att transportera tvätten till kund, som idag görs med dieseldrivna lastbilar. Och finns mer miljövänliga alternativ till naturgasen, och vilka utsläppsbesparingar skulle kunna fås med dem?

 

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Tvättservice i Helsingborg AB
Förkunskaper Du läser kanske en miljö- eller teknisk utbildning, och tycker det är kul att räkna på energi och växthusgaser.
Omfattning Uppdrag för 2-3 studenter som lägger ner 10-20 h vardera i projektet
Plats Helsingborg/distans
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141

Övrig information

Uppdragsgivare erbjuder reseersättning