Examensarbete

Utveckling av föröknings- och såddmetoder för tång

 Är du intresserad av hållbar utveckling och framtidens mat från havet? Souto Ocean Culture och Marint centrum söker nu en engagerad student för ett spännande examensarbete inom projektet Tångkusten.

Uppdragsgivare

2023 startade projektet ”Tångkusten”, ett projekt som drivs av Marint Centrum i Simrishamn och företaget Souto Ocean Culture. Syftet med projektet är att lägga grunden för utveckling av hållbar kommersiell odling av tång i havet runt Skåne. Förutom att detta vore bra för regionens ekonomi, så är tångodling även gynnsamt för miljön, inte minst genom tångens vattenrenande effekter. Visionen är att skapa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfull tångindustri i Östersjön, där företag, akademi, myndigheter och allmänheten samverkar för innovation, samhällsnytta och resurseffektivitet. Med projektet vill parterna hjälpa skapa en lokalt förankrad och internationellt konkurrenskraftig tångindustri, som nyttjar olika lokalt förekommande arter för framställning av diverse tångprodukter till konsumenter och industrin. I projektet ingår utveckling av sådd-, föröknings- och odlingsmetoder, undersökning av affärsmodeller för framtida tångföretag, kartläggning av användningsområden för tångprodukter inom livsmedels- och blåbiotechnäringarna, samt utveckling av marknaden för tångprodukter. Förutom Souto Ocean Culture och Marint Centrum i Simrishamn, är andra projektpartners Kivik tång, Innovationscenter för landsbygden, Nemo Seafarms, Under ytan och Lunds universitet

Bakgrund

En viktig del av Tångkusten-projekten är att föröka alger i anläggningar på land samt att så linor för att sedan placeras ut i havet. Även om det finns metoder från andra länder för vissa av de alger som är relevanta, framför allt de som återfinns i sydvästra Östersjön och som är dokumenterade i litteraturen, krävs det alltid en anpassning och förbättring av metoderna till specifika förhållanden i området. För närvarande saknas beprövade metoder för odling av tång från Östersjön, och det är just här som Tångkusten kan bidra med värdefullt stöd. Inom ramen för Tångkusten testas därför för närvarande föröknings- och såddmetoder genom att anpassa befintliga metoder. Projektet har nyligen inlett ett samarbete med Kochi University's Laboratory of Seaweed i Japan, vilka är världsledande inom odling av liknande gröna alger.

Projekt

I detta arbete får du bidra till arbetet i Tångkusten genom att utveckla föröknings- och såddtekniker som fungerar för en eller flera av de prioriterade tångarterna i projektet: företrädesvis rörhinna och havssallad, och eventuellt även Östersjösallad. Souto och Marint centrum ser gärna att du även bidrar till att sätta upp en kontinuerlig odling/stock av de valda arterna i labbet, utifrån ambitionen att på sikt bli oberoende av naturliga bestånd. Tångkustens parter önskar att arbetet mynnar ut i ett eller flera välutvecklade protokoll som senare kan implementeras i Soutos och Marint centrums verksamhet

För dig som gör projektet så finns tillgång till laboratorier i Simrishamn: Souto har en enklare laborativ inomhusanläggning som kan utvecklas vid behov, och Martin centrum har ett mindre fältlaboratorium där utrustning som fältutrustning, vågar, torkar, frysar (-20 och -80 C etc) finns. Eftersom materialet till arbetet samlas in längs kusten önskas fältvana i detta projekt. Du bör även ha viss vana av arbete i labb, och vara öppen för att utforma, bygga eller underhålla enklare akvariumssystem. Arbetet i fält och på laboratorium i Simrishamn kommer du delvis att göra självständigt, men du kommer att ha tillgång till kontorsplats, lunchutrymme, och möjlighet till handledning på Marint centrum. Möjligheter till att delta på möten och konferenser och eventuellt utbyte med Japan (kräver extern finansiering) finns.

HT24 finns möjlighet att delta i ett tångevent som kommer att hållas inom ramen för Sillens dag i Simrishamn 14/9.

 

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Souto Ocean Culture och Marint centrum
Förkunskaper Du läser biologi eller dyl. och har ett genuint intresse för tång och tångodling, men även hållbar blå ekonomi och cirkuläritet inom livsmedelssystem. Viss vana av arbete i labb och fältarbete i kustnära miljöer (se projektbeskrivning).
Omfattning Mastersarbete
Plats Simrishamn
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141