Examensarbete

Vad är en hållbar förpackning?

Uppdragagivare

Kiviks Musteri AB är ett familjeägt dryckesföretag på Österlen som förädlar frukt, grönsaker och bär till bland annat äppelmust, juice, cider, puré och soppor. Verksamheten har en lång historia med fyra generationers samlade kunskap i ryggen om hur frukt och bär bäst hanteras för att bevara det nyttiga och den nyskördade smaken. Musteriets anor stäcker sig tillbaka till 1888 då de fösta äppelträden planerades av Henrik Åkersson på den plats som skulle komma att bli Kiviks Musteri. Idag är Kiviks Musteri ett välkänt livsmedelsföretag och ett populärt besöksmål. Läs mer på Kiviks Musteris hemsida.

Kiviks Musteri strävar efter att deras verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt, i allt från råvaruhantering till färdig förpackning. Företaget innehar en rad certifieringar, exempelvis Fairtrade, KRAV och ISO 14001 vilka innebär att miljöarbetet genomsyrar den dagliga verksamheten och det sker en ständig strävan av att förbättras.

Uppgift

Kiviks musteri arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan från sina produkter. De tycker det är viktigt att se på hållbara förpackningar utifrån ett helhetsperspektiv, både när det gäller hantering och förpackningsmaterial. De använder idag främst förpackningar i glas och kartong, men även bag-in-box samt påsförpackning (sk pouch) av plast i mindre omfattning.

Oavsett vilket material som används i förpackningarna så finns det för och nackdelar sett till såväl kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö. Vissa aktörer trycker starkt på återvinningsbarhet och möjlighet till nyttjande av återvunnet material, andra aktörer trycker mer på klimatpåverkan.

Det här projektet syftar till att undersöka för och nackdelar med olika förpackningsmaterial för dryckesförpackningar ur ett livscykelperspektiv och göra en objektiv värdering av de olika alternativen. I projektet ska även analys göras av debatten kring de olika materialen ur ett branschperspektiv. Vad ligger till grund för synen på vad som är ett hållbart förpackningsmaterial för olika verksamheter? Vilka är argumenten för och emot olika material och finns det förutsättningar för att nå en enad bild av vad som är en hållbar förpackning?

Arbetet kommer att omfatta aktuell forskning på området men även kontakt med relevanta aktörer i branschen för att få en bättre bild av hur frågan hanteras i praktiken.

Uppdragsgivare Kiviks musteri
Förkunskaper Du läser en universitetsutbildning på kandidat eller masternivå med kunskap om supply chain och handel, exempelvis Service management med inriktning mot retail eller logistik, Supply chain management eller Industriell ekonomi med logistikinriktning.
Omfattning Projektet görs som examensarbete/uppsats på kandidat- eller masternivå, 15 eller 30 hp.
Plats Kivik
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925