Samarbetspartners och finansiärer

Sustainalinks finansiärer kommer från flera delar av samhället och representerar universitet och högskolor, regionen, det privata näringslivet, kommuner och kommunala bolag. Genom sitt stöd lägger de grunden för Sustainalinks verksamhet.

Vänföretag

Vänföretagen bidrar till att fler studenter får möjlighet att genomföra projekt som bidrar till både deras, uppdragsgivarnas och det regionala näringslivets utveckling. De är alla en del i arbetet med att kompetensutveckla både företag och studenter för att vi nu och i framtiden gemensamt ska kunna driva en hållbar utveckling framåt.